Bhumika Arora – i-D Magazine Pre-Spring 2016

View Gallery
4 Photos
Bhumika Arora – i-D Magazine Pre-Spring 2016

Bhumika Arora – i-D Magazine Pre-Spring 2016

Bhumika Arora – i-D Magazine Pre-Spring 2016

Bhumika Arora – i-D Magazine Pre-Spring 2016

Photographer: Eloise Parry
Stylist: Julia Sarr-Jamois